Invigning av konstutställningen The Art of Zhen Shan Ren i Askersund, Närke

posted in: Aktuellt | 0

Kultivering skildras i konstverk på Sjöängen

 

Invigning av konstutställningen The Art of Zhen Shan Ren i Askersund, Närke

– Den här utställningen är inte bara en bildresa utan också en själslig uppvisning, sade Johan Calais, som är Kultur- och tekniknämndens ordförande, under  invigningstalet för konstutställningen The Art of Zhen Shan Ren i Sjöängsskolans Konsthall.

Konstverken i utställningen syftar till att väcka kunskap och medvetenhet om falungongutövares situation i dagens Kina och innehåller ett brett spektrum av motiv som på olika vis för tankarna till de gamla renässansmålarnas både skicklighet och djupa innehåll.

Föreningen Konst och Kulturs ordförande Anna Bender berättade om bakgrunden till utställningen:
– 18 kinesiska konstnärer från olika delar av världen samlades 2004 tillsammans med konstprofessor Zhang Kunlun och bildade Falun Dafa Artists Group. De har sin bas i New York. Detta är ett pågående samtidsprojekt där nya verk hela tiden tillkommer. De utövar alla Falun Dafa (kallas också Falun Gong) och flera av dem har varit utsatta för tortyr och förföljelse i Kina för detta.

Heide Jendral, som är lokal koordinator för utställningen i Askersund berättade att konstnärerna genom sin konst vill skildra vad kultivering och Falun Dafa är.

– De vill samtidigt berätta om de brott mot mänskligheten som begås just nu i Kina genom den här utställningen. Den har turnerat världen runt i mer än 50 länder och 900 städer, sade hon.

Johan Calais, som har personliga erfarenheter kring detta väckte tankar kring det svenska valet där vi i demokratins anda har möjlighet att uttrycka våra egna åsikter utan att behöva frukta att förlora sin frihet. Han sade:

— För oss är detta en självklarhet, lika självklar som åsiktsfrihet, religionsfrihet och att uttrycka sig i ord och bild. Men, det är inte lika självklart i alla delar av världen och då är man ingen fri människa.

Calais avslutade med att säga att han tycker det är viktigt att den här utställningen visas och att hans förhoppning är att många besöker den och sprider vidare till andra.