”Lycka till i fortsättningen. Ni gör en mycket viktig insats för frihet och

mänsklig utveckling.”

/Lars Nordström (fp), ordförande i V:a Götalandsregionens kulturnämnd


”Man behöver inte vara konstexpert för att förstå att det här handlar om folk

som är förtryckta och som inte ens får uttala sig genom något så vackert som

konst. Så jag tycker Kina har vissa saker kvar att göra. Jag hoppas den

demokratiska kraften som finns i Kina ska fortsätta stärkas och att de inte ger

upp. Då tror jag Kina kommer att må bra och det kinesiska folket må bra. Kina

påverkar så många andra. Blir Kina demokratiskt kommer det att leda till att

hela världen mår bra.”

/Essam El-Naggar, (Fp) kommunalråd och ordförande i demokrati och

integrationsberedningen i Uddevalla


”Jag tror att vi människor, om vi känner oss ensamma eller har ont i själen,

och sedan mår bra av den här andliga metoden och tror på den, då är det fel och

oacceptabelt att den förbjuds. Det är inte rätt att man inte får tro, och det

visar svagheten hos den kinesiska regimen. Om man är rädd för något som är

ofarligt och som är vackert, visar det att man inte tror på sig själv och att

man inte har självförtroende, att man är svag i sin egen övertygelse.”

/Essam El-Naggar, (Fp) kommunalråd och ordförande i demokrati och

integrationsberedningen i Uddevalla


”Jag kom hit för att titta på en utställning med tavlor och fick höra en hel

historia om något jag inte kände till. En utställning som berör. Både godhet

och ondska. Tack för en gripande utställning, både vackra tavlor och en

historia bakom dessa.”

/Matilda, Uddevalla


”Varmt tack för en för en oerhört stimulerande stund och information om Falun

Gong. Tyvärr även om den kriminalitet som den kinesiska regeringen utövar mot

oskyldiga Falun Gong-utövare framför allt i Kina.”

/Bengt, Uddevalla