Konst & Kultur är en ideell förening, vars målsättning är att öka kunskap och förståelse för traditionell kinesisk konst och kultur i Sverige. Föreningen arbetar med att utveckla och stimulera kommunikation och kontakt mellan kinesiskt och svenskt kulturliv, med särskilt fokus på konstnärer som arbetar för yttrandefrihet och trosfrihet i Kina.

Vårt huvudsakliga arbete är att lyfta fram konstutställningen The Art of Zhen, Shan, Ren (Sanningens, Godhetens och Tålamodets Konst) producerad av Falun Dafa Artist Center i New York. Föreningen Konst & Kultur är medarrangör för utställningen i Sverige.

Föreningen Konst & Kultur kan även erbjuda andra kulturaktiviteter, såsom filmvisning, föredrag, dans och musik.

Om du önskar göra en donation för att stödja vår verksamhet så har vi följande uppgifter:

Kontonummer: 5177 11 976 41
Bankgiro: 528-3445
Swish: 123 651 24 12