” The arts of Zhen Shan Ren” ( Sanningens godhetens och tålamodets konst)

” The arts of Zhen Shan Ren” är en konstutställning med djup och som hoppas kunna informera och upplysa, inspirera och transformera, förändra och omskapa. Utställningen vänder sig till alla som är intresserade av relationen mellan konst och den sociala världen, av lidande och mod eller av universella och andliga teman. Utställningen är aktuell och relevant, då stor tonvikt ligger på den nutida världen och Kina, som de flesta länder har någon slags relation till idag.

År 2004 samlades 18 konstnärer från olika delar i världen på initiativ av den kanadensiska skulptören och målaren Zhang Kunlun. Alla utövade den andliga disciplinen Falun Gong och flera av dem hade utsatts för tortyr i Kina. Samtliga konstnärer önskade med sina bilder visa på den förföljelse som pågår i Kina, en ”fruktansvärd form av folkmord”, enligt en ledande människorättsadvokat.

Konstverken inkluderar både skulpturer och målningar där de senare varierar från västerländska oljemålningar till pasteller, från modernare kinesiska porträtt till traditionella kinesiska silkesmålningar.

Berättelserna i bilderna är ur historiskt perspektiv viktiga. Historien om Falun Gong berättas ofta i en kall och enfärgad ton. Äkta mänskliga upplevelser reduceras många gånger av media till något blekt och banalt. Denna utställning är alltså en berättelse om människor vars livshistoria hittills bara delvis berättats.

Utställningen ligger i tiden. Den kommer när Sverige och Kina allt mer flätas samman, både ekonomiskt, kulturellt och socialt. Kina är för optimisten landet för affärsfantasier med över en miljard köpare. För andra är det väldigt praktiskt – man åker till Kina för att adoptera eller studera. Att bara se det vi önskar, i det ligger också risken att missa det vi borde se. Eller måste se.

Konstverken visar det glömda. De påminner om att på väg mot globalisering, måste problemen hos vår senaste partner ses. Konstnärerna bakom ” The arts of Zhen Shan Ren” är en samvetets röst, de ber åskådarna att tänka på allt det som idag utgör Kina. En del kommer att finna konstens budskap inspirerande, att goda människor är kapabla till så modiga handlingar under förtryck. En del kommer att finna att den verklighet som utställningen konfronterar oss med är obekväm och svår. Alla kommer att lämna utställningen med en större medvetenhet.

Utställningen ligger också i tiden på ett annat sätt då den visar på en kulturellt viktig period i Kina. Falun Gongs framväxt i Kina är anmärkningsvärd och av stor betydelse. Det handlar om en livsstil, inte om en tro eller yoga. Metoden anammades av cirka 100 miljoner människor på bara sju år. Det var en återförening med en gammal, en gång hyllad, tradition av fysisk kultur och andlig disciplin. Detta var ett kulturellt återuppvaknande av ofantligt mått som inträffade i en kommunistisk stat, där kulturen de senaste 50 åren betraktats som ”vidskepelse” och som ett hinder för en modern stats ”utveckling”. År 1999, sju år efter sin uppkomst i Kina, påbörjades en omänsklig förföljelse av metodens utövare. Människorättsgrupper har rapporterat att 2 miljoner utövare idag sitter fängslade i Kina. Drygt 3000 dödsfall som följd av tortyr och andra övergrepp har dokumenterats, men mörkertalet antas vara mångdubbelt större. Utövares ihärdiga, fredliga motstånd har skapat ett ifrågasättande hos miljontals människor. En del kinakännare anser nu att Falun Gongs öde hänger ihop med landets framtid. Denna utställning är därför ett fönster till ett gripande skeende av stor betydelse för världens mest befolkade nation.

Slutligen är utställningen en hyllning till tidlösheten i religiös konst. Dessa konstverk är mer menade att skapa reflektion än att underhålla och behaga, de finns för att inspirera själen och förädla anden. Konsten är till för att gynna likväl som för att informera. Betraktaren påminns om kraften i människans själ, av mänsklighetens förmåga att konfrontera och övervinna ondska. Konsten är också en hyllning till moralisk rättfärdighet och dess frukter. Den undersöker relationen mellan mänsklighet och gudomlighet och föreslår ett nytt sätt att förstå och uppskatta denna relation. Arbetena präglas av en speciell renhet. De flesta av dem har uppkommit efter djup, långvarig meditation. Många åskådare har speciellt påpekat att de upplever en känsla av frid, lugn och skönhet när de iakttar konstverken.