Yuan Li, 2006

Otaliga av Kinas Falun Gong-utövare, såsom den unga kvinnan som porträtteras här, har blivit hemlösa och utblottade som en följd av den kinesiska kommunistregimens obevekliga förföljelse. Hon håller Falun Gongs centrala bok, Zhuan Falun, tätt intill sig, vilket antyder dess plats i hennes hjärta liksom hennes principfasthet; många i Kina torteras för att de vägrar avsvärja sig sin tro. Sedan 1999 har miljontals Falun Gong-utövare levt under hot. Ängelns närvaro antyder att kvinnan får stöd från högre höjder.