Xiaoping Chen, 2005

Regnet och skuggan av Manhattans stadssiluett till trots visar den lilla flickan en övertygelse långt utöver sin ringa ålder. Hennes blick tränger igenom det grå landskapet och ger intensitet till den vädjan som står skriven på hennes plakat. Flickan som avbildas här har tillsammans med många andra trotsat New Yorks stundtals tuffa förhållanden under en anmärkningsvärd årslång kampanj som organiserades för att öka medvetenheten om tortyren och morden på Kinas Falun Gong-utövare. Tusentals från hela världen reste till staden, ofta till stora egna kostnader, för att stödja insatsen.