Xiqiang Dong, 2005

En förkrossad mor ser in i våra ögon, som om hon frågade, ”varför?” I sina armar håller hon kroppen efter sin älskade son, nu död. Hennes hand håller en lapp om frigivning på medicinska grunder utfärdad av fängelset som höll honom fängslad som samvetsfånge. Han skickades hem för att dö, i likhet med tusentals andra Falun Gong-utövare i hela Kina; fängelseledningen försöker undkomma sin skuld genom att skicka hem tortyroffer för att dö, utan pardon. Moderns slitna ansikte, i kontrast mot den en gång unga och livfulla sonens, vittnar om den tysta plåga som så många familjemedlemmar till offren utstår i Kina idag.