Xiaoping Chen, Xiqiang Dong & Ru Yi, olja på duk, 2003

Under en gigantisk roterande Falun och med högtidliga löften i sina händer, stiger himmelska varelser från olika raser och kosmiska kroppar ned till den mänskliga världen för att uppfylla sina löften och assistera Lord Buddha i upprätandet av kosmos. Många människor kom till den mänskliga världen med ett uppdrag. Personerna i målningen skulle kunna vara du och jag.

Yuan Li, olja på duk, 2004

En ung kvinna är slagen av sorg då hennes make ligger död vid hennes sida, förstörd av tortyr i ett hjärntvättscenter. I sin hand håller han dokument som myndigheterna krävt att han ska skriva på för att förkasta Falun Dafa; dokumenten är sönderrivna. För många leder vägran att skriva på till tortyr eller död. Detta verk berättar om det mod och uppoffringar som kommit att utmärka Falun Gong utövare i deras strävan efter mänskliga rättigheter och trosfrihet.

Weixing Wang, olja på duk, 2005

Han står med stor värdighet – mycket likt ikonen i bakgrunden – snö och bitande köld avskräcker inte den här ensamma gestalten. Det hårda vädret speglar och förstärker den bistra verkligheten med kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina, vilket skildras på affischen han håller i. Friheten måste här, som så ofta i historien, erövras. Den gula kepsen indikerar att mannen själv utövar Falun Gong. Tusentals människor i Västvärlden har under de senaste åren deltagit i aktiviteter för att få ett slut på orättvisorna i Kina. Många i väst är dock fortfarande ovetande.

Xiqiang Dong, olja på duk, 2005

En kvinna tar en paus för att andas ut och stilla både sitt yttre och inre efter dagens händelser. Lotusblomman i papper, som vilar i hennes hand, indikerar att hon deltagit i en av Falun Dafa-utövares många parader. Sådana evenemang syftar till att dela med sig skönheten och gracen i Falun Dafa, samt väcka medvetenhet kring brotten mot människors rättigheter i Kina. Under senare år har många kinesiska utövare av av metoden återvänt till sina kulturella rötter. Vasen till vänster visar de tre kinesiska tecknen för ’sanning, godhet, tålamod.