Artikel — 5 min. läsning

The Art of Zhen Shan Ren på Art Nordic

Artikel — 5 min. läsning

The Art of Zhen Shan Ren på Art Nordic

För några år sedan såg jag en video som konstföreningen Konst & Kultur i Göteborg låtit göra. I videon syntes plötsligt ett par ögon. Jag såg smärtan i kvinnan ögon och visste ögonblickligen att hennes son hade dött. Bilden zoomade ut och jag såg tavlan.

En mor håller om sin döde son, en kinesisk Falun Gong-utövare. Han vägrade överge sin tro på metodens grundprinciper sanning, godhet och tålamod (zhen, shan, ren på kinesiska), trots att livet i denna fysiska verklighet visade honom motsatsen, fängslad och torterad som han var.

Tavlan ingår i utställningen ”The Art of Zhen Shan Ren” som en grupp konstnärer bidrar till, alla utövar Falun Gong. Konstverken kommer ur deras egna erfarenheter av livet, och som i fallet ovan reflekterades även sorgen.

”Jag vill att min konst inte bara ska uttrycka min egen känsla, utan också uttrycka sanningar såsom jag har kommit att förstå dem, och dela det med människor”, säger konstprofessor Zhang Kunlun i videon nedan.

”Dela det med människor” kommer Zhang Kunlun att göra till helgen, 9-11 maj. Då är han med när Skandinaviens största konstmässa Art Nordic öppnar i Köpenhamn, och som mässans huvudattraktion ställer konstnärskollektivet ut 36 tavlor av 17 konstnärer.

En uppsättning tavlor turnerar i Norden

Ann Carlsson Korneev, Konst & Kultur Göteborg, berättar att det i Sverige finns en uppsättning tavlor som turnerar runt om i Norden. De är kopior, vilket ger dem en något lägre status. Men, säger hon:

– Originalen är för värdefulla för att transporteras från USA till Europa, och de kommer förmodligen aldrig att lämna USA. Därför blir enda möjligheten att visa dessa reproduktioner – som är av högsta kvalitet. De är så nära originalet man kan komma.

I original är de högsta tavlorna 3,3 meter. I det svenska setet med tavlor är de 1 meter kortare och lite smalare.

– Tavlorna på konstutställningen är ännu större (än det svenska setet) och de är av högre kvalité, närmare originalen. Det är fortfarande kopior men konstnärerna har bearbetat en del av kopiorna för att de ska överensstämma bättre med originalen, säger Ann Carlsson Korneev.

Vågar förmedla bild av verkligheten

Boi Wynsch, arrangör av Art Nordic, säger i ett pressmeddelande att konstvärlden ofta är rädd för att beröra den direkta kopplingen mellan konsten och verkligheten, men att det inte gäller för dessa sjutton konstnärer.

”På ett sätt som bara mycket få förmår, använder de konsten till att skapa en på samma gång gripande, skrämmande och övertygande bild av den verklighet som de själva har upplevt – och som Falun Gong-utövare fortfarande upplever i Kina idag.”

”Detta gör deras konst mycket annorlunda än den konst som vanligtvis produceras i Skandinavien, och därför gläder jag mig extra mycket över att kunna presentera den på Art Nordic”, säger Boi Wynsch.

Alla verken är oljemålningar, utom Zhang Kunluns Buddha-staty, och utställningen centreras runt sju teman, däribland Kultiveringens skönhet, Förföljelsen i Kina samt Fredligt motstånd.

Detta är en originalartikel från Epoch Times Sverige publicerad 7 maj 2014. Länk till artikeln.

Text: Barbro Plogander. Bilder: Simon Gross (ingår ej i Epoch Times artikeln).

Få info om kommande utställningar