Skolverksamhet — 2 minuters läsning

Undervisning genom konst

Skolverksamhet — 2 min läsning

Undervisning genom konst

Som lärare på gymnasieskolan och komvux har ni möjlighet att boka ett besök av konstutställningen med era elever. Ni kan få en presentation, en guidad visning och personliga samtal kring utställningen. Vi har erfarenhet av mötet med eleverna och har guidat flera hundra elever de senaste åren i Sverige.

Guidning av skolklasser

När ni bokar en guidad visning med era elever, tas ni emot med en introduktion om utställningen genom visning av en kort film om konstnärerna och deras vision. Sedan delas klasserna in i mindre grupper om ca 8-12 elever för en guidad visning av utställningen. Vissa dagar får ni även möjligheten att ta del av en kort gästföreläsning följd av frågestund med speciellt inbjudna gäster som har upplevt förföljelsen som barn och eller vuxna i Kina. Deras erfarenheter sträcker sig från trakasserier av poliser i deras hem, förtryck på skolor och arbetsplatser till fängelse och arbetsläger.

En lärare i historia 2 från en gymnasieskola i Malmö skrev efter utställningen oktober 2019:

Utställningen var väldigt givande och i synnerhet vid det andra tillfället då vi fick möjlighet att lyssna till Phoebe. På S:t Petri gör vi en årlig resa till Auschwitz och eleverna som följer med beskriver sig själva som vittnen till Förintelsen. Jag har ännu inte träffat klassen efter lovet men samma känsla infann sig efter att vi fick höra Phoebes och hennes mammas vittnesmål.” 

”Utställningen var som sagt skrämmande och intressant och jag måste erkänna att jag varken kände till det stora antalet utövare av Falun Gong eller den omfattande organhandeln. En tanke och ett förslag är att höra om Phoebe är intresserad av att besöka skolor i Malmö för att berätta om situationen i Kina”.

Lärarhandledning – Sanningens Godhetens Tålamodets konst

Inför ett inbokat besök kan ni få tillgång till en lärarhandledning till konstutställningen. Lärarhandledningen är utformad med läroplanen för gymnasiet som grund.

I läroplanen ingår att skolan ansvarar för att varje elev ska inhämta och utveckla kunskaper och värderingar. Konstutställningen bidrar till en möjlighet för era elever att självständigt, utifrån det etiska och det internationella perspektivet, få en förståelse av samhället i stort. Den kan även bidra till att varje enskild elev kan utveckla sin förmåga att kritiskt granska och analysera genom att bland annat hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känslan för estetiska värden.

Konstutställningen kan även hjälpa era elever att utveckla sina kunskaper om de mänskliga rättigheterna, samt sin förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.

Handledningen är framtagen för att inspirera er och ge er idéer om vilka frågor ni kan arbeta med i relation till utställningen. Den introducerar även hur ni kan arbeta med konst som ett pedagogiskt verktyg inom ramen för några av skolans ämnen.

I handledningen finner ni förslag på diskussionsämnen och frågor som bland annat berör ämnena historia, religion och samhällskunskap. Ni hittar även användbara källor som kompletterar handledningen. I mötet med konsten kan vi reflektera, diskutera och använda vårt kritiska tänkande.

Handledningen är uppdelad i tre delar:

● Inför besöket till konstutställningen

● Under konstvandringen

● Efter konstutställningen

Kontakta oss för mer info om vår pedagogiska verksamhet